Privacyverklaring

Bij Husqvarna is uw privacy zeer belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring zal kort worden
uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzamelt en hoe deze gegevens worden gebruikt binnen
onze organisatie.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
Husqvarna verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Welke
gegevens dit zijn is veelal afhankelijk van de dienst waar u gebruik van maakt en welke gegevens
minimaal benodigd zijn voor een correcte afhandeling. De gegevens die worden verzamelt zullen
veelal middels formulieren door uzelf aan ons worden verstrekt. Er worden geen gegevens verzamelt
middels geautomatiseerde processen binnen deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Wanneer voor een dienst bijzondere persoonsgegevens benodigd zijn om deze dienst correct te
kunnen verwerken, zal hiervoor te allen tijde toestemming aan u worden gevraagd, en zal daarnaast
een heldere reden worden gegeven waar deze gegevens voor benodigd zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Husqvarna kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Uw bestelling leveren.
 • Om uw bestelling te leveren en u te informeren omtrent de voortgang van de bestelling hebben wij
  uw naam, adres en emailadres nodig voor een correcte afwikkeling.
 • Aanmelding voor evenementen of bijeenkomsten.
  Onze evenementen worden met veel zorg georganiseerd en om deze in goede banen te kunnen
  leiden en u te voorzien van extra informatie omtrent het evenement of bijeenkomst vragen wij u om
  uw contact gegevens.
 • U informeren omtrent diensten en producten.
 • Wanneer u aangeeft informatie te willen ontvangen omtrent onze diensten en producten vragen wij
  u om uw naam en emailadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Husqvarna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer een dienst is afgerond en er zijn geen
wettelijke verplichtingen voor het bewaren van deze gegevens, zullen deze binnen 60 dagen worden
vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Husqvarna deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Husqvarna blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Husqvarna gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Husqvarna en hebt u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@husqvarnadealers.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Husqvarna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@husqvarnadealers.nl

Contactgegevens:
Rue Egide Van Ophemstraat 111,
1180  Uccle / Ukkel
+32 (0) 27209212

Welkom bij VCS Land-en tuinbouwmachines

Ettenhoven 120
2940 Stabroek

Routebeschrijving weergeven
kaartjehttps://api.mapbox.com/styles/v1/maxnl/ck3004c1l0jlq1cpiqaw3qlbn/static/url-https%3A%2F%2Fwww.husqvarnadealers.nl%2Fwp-content%2Fthemes%2Fhusqvarna-sites%2Fgraphics%2Fmarker.png(4.376493,51.3230566)/4.376493,51.3230566,13,0/1280x460?access_token=pk.eyJ1IjoibWF4bmwiLCJhIjoiY2syenpkMW94MGRocDNvandjanR2MDF6eiJ9.JrXjGnAWHz233M0pA1YPvA&attribution=false&logo=false VCS Land-en tuinbouwmachines